Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Kwalifikacje personelu

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Wydaje się oczywiste, że jakość realizacji zamawianych usług zależy od kwalifikacji osób, które je świadczą. Niezrozumiałe jest zatem, dlaczego pzp zakazuje stosowania kryterium kwalifikacji personelu.

W art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przewidziano, że kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Podano jednocześnie listę przykładowych elementów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, które zamawiający może stosować w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. Ta lista ma charakter otwarty, co oznacza, że zamawiający mogą zastosować inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta

Zgodnie z art. 2 pkt 5 pzp przez pojęcie najkorzystniejszej oferty należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wspomniane „inne kryteria” precyzuje art. 91 ust. 1–3 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne