Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

NGO jako zamawiający

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Julia Jarnicka

Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach muszą przeprowadzić przetarg publiczny.

Jako organizacje pozarządowe, zwane również organizacjami trzeciego sektora lub NGO, określa się cały szereg organizacji charakteryzujących się niezależnością od państwa i działalnością nienastawioną na zysk. Definicję takiej organizacji znajdziemy w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: udppw).

Specyfika NGO

Wyraźne oddzielenie organizacji pozarządowych od jednostek sektora finansów publicznych ma o tyle istotne znaczenie, że nie tylko konstytuuje charakter tych organizacji, lecz także podkreśla ich odrębność od sektora publicznego i niezależność od organów administracji. Kolejnym istotnym elementem definicji jest działalność nienastawiona na zysk. Ta cecha odróżnia organizacje pozarządowe od przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym. Organizacje pozarządowe mają spełniać funkcje społeczne poprzez organizowanie się obywateli i prowadzenie działalności, której cele są niezarobkowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne