Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Lider w formularzu oferty

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Jak ocenić ofertę, w której formularzu wskazano jednego wykonawcę, a z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty wynika, że o zamówienie ubiega się kilku wykonawców wspólnie?

O zamówienie publiczne wykonawcy mogą ubiegać się nie tylko samodzielnie, lecz także wspólnie. Przewiduje to m.in. art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Wykonawcy składający ofertę wspólną nie są oceniani odrębnie, ale łącznie – jako „jeden wykonawca”. Tacy wykonawcy, składając ofertę wspólną, muszą ustanowić pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentującego ich zarówno w postępowaniu, jak i przy zawarciu umowy. Jeżeli oferta takich wykonawców uznana zostanie za najkorzystniejszą, wówczas przed podpisaniem umowy zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę między nimi.

Konsorcjum – wspólny potencjał

Wykonawcy zamierzający wspólnie realizować zamówienie tworzą najczęściej tzw. konsorcja – tymczasowe „byty prawne” funkcjonujące na podstawie umowy cywilnoprawnej. Również spółka cywilna jest przykładem podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, ponieważ to przedsiębiorcy tworzący taką spółkę są podmiotami prawa, a nie sama spółka cywilna (art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne