Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Lider w formularzu oferty

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Jak ocenić ofertę, w której formularzu wskazano jednego wykonawcę, a z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty wynika, że o zamówienie ubiega się kilku wykonawców wspólnie?

O zamówienie publiczne wykonawcy mogą ubiegać się nie tylko samodzielnie, lecz także wspólnie. Przewiduje to m.in. art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Wykonawcy składający ofertę wspólną nie są oceniani odrębnie, ale łącznie – jako „jeden wykonawca”. Tacy wykonawcy, składając ofertę wspólną, muszą ustanowić pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentującego ich zarówno w postępowaniu, jak i przy zawarciu umowy. Jeżeli oferta takich wykonawców uznana zostanie za najkorzystniejszą, wówczas przed podpisaniem umowy zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę między nimi.

Konsorcjum – wspólny potencjał

Wykonawcy zamierzający wspólnie realizować zamówienie tworzą najczęściej tzw. konsorcja – tymczasowe „byty prawne” funkcjonujące na podstawie umowy cywilnoprawnej. Również spółka cywilna jest przykładem podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, ponieważ to przedsiębiorcy tworzący taką spółkę są podmiotami prawa, a nie sama spółka cywilna (art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne