Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Lider w formularzu oferty

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Jak ocenić ofertę, w której formularzu wskazano jednego wykonawcę, a z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty wynika, że o zamówienie ubiega się kilku wykonawców wspólnie?

O zamówienie publiczne wykonawcy mogą ubiegać się nie tylko samodzielnie, lecz także wspólnie. Przewiduje to m.in. art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Wykonawcy składający ofertę wspólną nie są oceniani odrębnie, ale łącznie – jako „jeden wykonawca”. Tacy wykonawcy, składając ofertę wspólną, muszą ustanowić pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentującego ich zarówno w postępowaniu, jak i przy zawarciu umowy. Jeżeli oferta takich wykonawców uznana zostanie za najkorzystniejszą, wówczas przed podpisaniem umowy zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę między nimi.

Konsorcjum – wspólny potencjał

Wykonawcy zamierzający wspólnie realizować zamówienie tworzą najczęściej tzw. konsorcja – tymczasowe „byty prawne” funkcjonujące na podstawie umowy cywilnoprawnej. Również spółka cywilna jest przykładem podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, ponieważ to przedsiębiorcy tworzący taką spółkę są podmiotami prawa, a nie sama spółka cywilna (art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne