Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Najczęstsze błędy przetargów „śmieciowych”

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Paweł Granecki
Autor: Rys. D. Stańda

Zbyt późne ogłaszanie przetargów i błędy w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprawiły, że do KIO wpłynęło wiele odwołań w związku z zamówieniami na odbiór odpadów.

Obowiązująca do tej pory ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) została znowelizowana ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W myśl tej nowelizacji gminy zostały zobowiązane do przeprowadzania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (wprowadzony art. 6d ust. 1). Jakkolwiek interesujące nas przepisy ustawy z 1 lipca 2011 r. weszły w życie 1 stycznia 2013 r., to jednak ustawodawca wyznaczył półroczny okres przejściowy, który miał pozwolić gminom na rzetelne i profesjonalne przygotowanie przetargów, w wyniku których miały zostać wybrane podmioty, które będą odbierać odpady od mieszkańców.

Doraźne rozwiązania

Mimo że gminy miały co najmniej pół roku na przeprowadzenie przetargów na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), w wielu jednostkach samorządu terytorialnego najniższego szczebla wykonawcy mający odbierać odpady nie zostali do tej pory wyłonieni. Gminy stanęły przed dylematem, jak zapewnić w sposób zgodny z prawem odbiór odpadów od mieszkańców i zapobiec katastrofie śmieciowej zagrażającej nie tylko środowisku naturalnemu, lecz także zdrowiu i życiu ludzkiemu. Gminy, które do 1 lipca 2013 r. nie podpisały umów na odbiór odpadów, zdecydowały się na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, zawieranie z przedsiębiorcami świadczącymi dotychczas usługi odbioru i zagospodarowania odpadów porozumień przedłużających status quo lub inne doraźne środki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne