Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Najczęstsze błędy przetargów „śmieciowych”

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Paweł Granecki
Autor: Rys. D. Stańda

Zbyt późne ogłaszanie przetargów i błędy w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprawiły, że do KIO wpłynęło wiele odwołań w związku z zamówieniami na odbiór odpadów.

Obowiązująca do tej pory ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) została znowelizowana ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W myśl tej nowelizacji gminy zostały zobowiązane do przeprowadzania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (wprowadzony art. 6d ust. 1). Jakkolwiek interesujące nas przepisy ustawy z 1 lipca 2011 r. weszły w życie 1 stycznia 2013 r., to jednak ustawodawca wyznaczył półroczny okres przejściowy, który miał pozwolić gminom na rzetelne i profesjonalne przygotowanie przetargów, w wyniku których miały zostać wybrane podmioty, które będą odbierać odpady od mieszkańców.

Doraźne rozwiązania

Mimo że gminy miały co najmniej pół roku na przeprowadzenie przetargów na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), w wielu jednostkach samorządu terytorialnego najniższego szczebla wykonawcy mający odbierać odpady nie zostali do tej pory wyłonieni. Gminy stanęły przed dylematem, jak zapewnić w sposób zgodny z prawem odbiór odpadów od mieszkańców i zapobiec katastrofie śmieciowej zagrażającej nie tylko środowisku naturalnemu, lecz także zdrowiu i życiu ludzkiemu. Gminy, które do 1 lipca 2013 r. nie podpisały umów na odbiór odpadów, zdecydowały się na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, zawieranie z przedsiębiorcami świadczącymi dotychczas usługi odbioru i zagospodarowania odpadów porozumień przedłużających status quo lub inne doraźne środki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne