Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Rynki światowe

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Dostęp podmiotów mających siedzibę na terenie państw członkowskich do zamówień publicznych w sektorze użyteczności publicznej udzielanych przez zamawiających spoza Unii Europejskiej.

Kwestia dostępu do krajowych rynków zamówień publicznych jest jednym z najbardziej drażliwych politycznie zagadnień współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Nie ma chyba państwa, które nie chciałoby, aby przedsiębiorstwa mające siedzibę na jego terytorium mogły ubiegać się o zamówienia publiczne zlecane przez zamawiających mających siedzibę na terenie innych państw. Nie ma również państwa, które nie chroniłoby swojego krajowego rynku zamówień publicznych przed przedsiębiorstwami z innych państw. Oznacza to, iż mamy do czynienia z patową do pewnego stopnia sytuacją.

 

Nie jest jednak tak źle, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Od wielu lat prowadzone są rozmowy międzynarodowe, mające na celu – na zasadzie wzajemności – otwarcie krajowych rynków zamówień publicznych na zewnętrzną konkurencję. Efektem tych rozmów jest szereg umów, dzięki którym przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej mogą się ubiegać o zamówienia udzielane przez zamawiających spoza tego terytorium. Poniżej przedstawione zostaną te umowy oraz kraje, których one dotyczą. Trzeba jeszcze nadmienić, iż niniejszy artykuł dotyczyć będzie wyłącznie zamówień udzielanych przez zamawiających sektorowych, czyli takich, którzy w unijnym reżimie objęci są dyrektywą 2004/17/WE.

Umowa o zamówieniach rządowych (GPA)

Umowa o zamówieniach rządowych (ang. Government Procurement Agreement – GPA) jest pierwszą i jak dotąd jedyną znaczącą umową wielostronną, otwartą – po spełnieniu określonych warunków – dla wszystkich zainteresowanych państw, dotyczącą liberalizacji dostępu do krajowych rynków zamówień publicznych jej państw sygnatariuszy. Jej pierwsza wersja podpisana została w 1979 r., zaś obecnie obowiązuje wersja z roku 1994, zwana również GPA (19)94. Jednym z jej sygnatariuszy jest Unia Europejska, tak więc przystępujące do niej państwa stają się automatycznie członkami GPA. Jej zakres przedmiotowy obejmuje zamówienia na towary, usługi i roboty budowlane, udzielane zarówno przez zamawiających klasycznych, jak i sektorowych, których wartość przekracza progi przedstawione w tabeli.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne