Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Koszty odwołania

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska

Choć wysokość wpisu nie została zmieniona w stosunku do sytuacji sprzed nowelizacji, to jednak nowe rozporządzenie nakazuje zupełnie inaczej niż dotychczas kwalifikować i rozliczać koszty odwołania.

Duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zniosła możliwość wnoszenia środka ochrony prawnej w postaci protestu, pozostawiając wykonawcom tylko dwa środki, tj. odwołanie i skargę.

 

W przypadku zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych odwołanie może dotyczyć wyłącznie czterech przypadków określonych w art. 180 ust. 2 pzp, natomiast w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej od progów unijnych każdej czynności zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy, jak i zaniechania czynności, do której mocą ustawy jest zobowiązany.

 

Poza zachowaniem terminów na wniesienie odwołania, warunkiem jego rozpatrzenia jest wniesienie wpisu, którego wysokość uzależniona jest od przedmiotu i wartości zamówienia.

 

Zasady dotyczące uiszczenia wpisu reguluje art. 187 pzp, z którego wynika, że odwołanie podlega rozpoznaniu tylko wówczas, jeżeli nie zawiera błędów formalnych oraz najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania uiszczono wpis w wysokości odpowiedniej do wartości i przedmiotu zamówienia.

 

Dowód uiszczenia wpisu winien być dołączony do odwołania, a w przypadku jego braku prezes KIO wzywa odwołującego do złożenia dowodu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrócenia odwołania. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie oraz po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu, prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia, informując również o tym zamawiającego i przesyłają c mu odpis postanowienia. Zwrócenie odwołania nie wywołuje żadnych skutków związanych z wniesieniem odwołania do prezesa Izby (m.in. nie jest możliwe wniesienie skargi).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne