Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Usługi szkoleniowe

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Adam Wiktorowski

Na podstawie nowego art. 5 ust. 1 ustawy zamawiający nie mogą już przy wyborze firmy szkoleniowej stosować trybu zamówienia z wolnej ręki. Mają do dyspozycji w tym zakresie trzy inne tryby.

Przed nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z dnia 2 grudnia 2009 r. usługi szkoleniowe zamawiane były w zdecydowanej większości w trybach niekonkurencyjnych, w szczególności z wykorzystaniem trybu z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

 

Postępowania o takim przedmiocie zamówienia z wykorzystaniem trybów konkurencyjnych należały do rzadkości. Wynikało to z faktu, iż usługi szkoleniowe należą do grupy usług o charakterze niepriorytetowym, co zgodnie ze „starym” brzmieniem ustawy oznaczało, że można ich było udzielać na podstawie art. 5 ust. 1 pzp, który stanowił, iż zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

 

  • terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,
  • wadium,
  • obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  • zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy,
  • innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
  • obowiązku informowania o powyższych przypadkach prezesa UZP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne