Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Energia elektryczna

Data publikacji: 02-09-2013 Autor: Agnieszka Szulakowska

1 lipca 2007 r. zliberalizowano rynek energii w Polsce. Wymusiło to na zamawiających konieczność nowego spojrzenia na problematykę związaną z zakupem energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (dalej: pe) odbiorca paliw gazowych lub energii ma prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Przepis ten wprowadził zasadę znaną jako TPA (ang. Third Part Access), czyli zasadę dostępu strony trzeciej do sieci. Norma ta jest bardzo ważna z punktu widzenia tworzenia konkurencyjnego rynku, gdyż umożliwia odbiorcy swobodne korzystanie z usług dowolnego dostawcy energii, który jest w stanie zaoferować najkorzystniejszą cenę oraz warunki dostawy.

Tryb postępowania

Dostarczanie energii następuje po uprzednim przyłączeniu do sieci na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) 24 kwietnia 2008 r. wydali wspólny komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w zakresie zamawiania dostaw energii elektrycznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne