Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Wzory dokumentów

Data publikacji: 02-09-2013

OFERTA ZŁOŻONA W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ


Definicja

Zawarcie umowy ramowej i na jej podstawie umów ostatecznych stanowi swego rodzaju odrębną procedurę udzielania zamówień publicznych. Nie ma, co prawda, definicji ustawowej takiej oferty, jednak w pzp zdefiniowana została umowa ramowa, przez którą rozumie się umowę zawartą między zamawiającym a jednym wykonawcą lub większą ich liczbą, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i – jeżeli zachodzi taka potrzeba – przewidywanych ilości. Tak więc umowa ramowa zawierana jest w celu wynegocjowania (w szerokim rozumieniu, ponieważ faktyczne negocjacje mają miejsce tylko wtedy, gdy złożono jedną ofertę) i zawarcia w przyszłości kolejnej umowy lub umów. Oferta składana w celu zawarcia umowy ramowej zawiera ogólne postanowienia. Później w ofercie (ostatecznej) część z tych postanowień zostanie doprecyzowana – część wykonawca będzie mógł zaoferować na korzystniejszych warunkach niż w ofercie ramowej, część w końcu pozostanie niezmieniona.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne