Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wzory dokumentów

Data publikacji: 02-09-2013

OFERTA ZŁOŻONA W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ


Definicja

Zawarcie umowy ramowej i na jej podstawie umów ostatecznych stanowi swego rodzaju odrębną procedurę udzielania zamówień publicznych. Nie ma, co prawda, definicji ustawowej takiej oferty, jednak w pzp zdefiniowana została umowa ramowa, przez którą rozumie się umowę zawartą między zamawiającym a jednym wykonawcą lub większą ich liczbą, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i – jeżeli zachodzi taka potrzeba – przewidywanych ilości. Tak więc umowa ramowa zawierana jest w celu wynegocjowania (w szerokim rozumieniu, ponieważ faktyczne negocjacje mają miejsce tylko wtedy, gdy złożono jedną ofertę) i zawarcia w przyszłości kolejnej umowy lub umów. Oferta składana w celu zawarcia umowy ramowej zawiera ogólne postanowienia. Później w ofercie (ostatecznej) część z tych postanowień zostanie doprecyzowana – część wykonawca będzie mógł zaoferować na korzystniejszych warunkach niż w ofercie ramowej, część w końcu pozostanie niezmieniona.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne