Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Cena nie musi być jedynym kryterium

Data publikacji: 02-09-2013 Autor: Jerzy Wysocki

Propozycja skorzystania z pozacenowych kryteriów oceny ofert wciąż wzbudza nieufność zamawiających. Niektóre zamówienia są jednak tak specyficzne, że lepiej nie ograniczać się tylko do ceny. Przykładem są usługi ochrony.

Po opisaniu przedmiotu zamówienia i postawieniu warunków udziału w postępowaniu zamawiający powinien uzyskać pakiet ofert spełniających jego oczekiwania. Z nich musi wybrać oferty najkorzystniejszą. Definicja oferty najkorzystniejszej znajduje się w art. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.


Zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Zamawiający ma, co prawda, swobodę w doborze kryteriów oceny ofert, jednak należy pamiętać, że kryteria te nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a zwłaszcza jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 91 ust. 3 pzp). Ten zapis ma zastosowanie tylko do usług priorytetowych. Inaczej jest z usługami niepriorytetowymi, w których na podstawie art. 5 ust. 1 pzp zamawiający może stosować kryteria ocen ofert na podstawie właściwości wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne