Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Cena nie musi być jedynym kryterium

Data publikacji: 02-09-2013 Autor: Jerzy Wysocki

Propozycja skorzystania z pozacenowych kryteriów oceny ofert wciąż wzbudza nieufność zamawiających. Niektóre zamówienia są jednak tak specyficzne, że lepiej nie ograniczać się tylko do ceny. Przykładem są usługi ochrony.

Po opisaniu przedmiotu zamówienia i postawieniu warunków udziału w postępowaniu zamawiający powinien uzyskać pakiet ofert spełniających jego oczekiwania. Z nich musi wybrać oferty najkorzystniejszą. Definicja oferty najkorzystniejszej znajduje się w art. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.


Zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Zamawiający ma, co prawda, swobodę w doborze kryteriów oceny ofert, jednak należy pamiętać, że kryteria te nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a zwłaszcza jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 91 ust. 3 pzp). Ten zapis ma zastosowanie tylko do usług priorytetowych. Inaczej jest z usługami niepriorytetowymi, w których na podstawie art. 5 ust. 1 pzp zamawiający może stosować kryteria ocen ofert na podstawie właściwości wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne