Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Zakres rozpoznania odwołania

Data publikacji: 02-09-2013 Autor: Katarzyna Ronikier-Dolańska

Odwołujący powinni starannie formułować swoje zarzuty i wnioski. W przeciwnym wypadku nawet słuszne zastrzeżenia dotyczące zachowań zamawiającego nie będą mogły być podstawą uwzględnienia odwołania przez KIO.

Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) odwołanie powinno: wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.


Zakres rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO), a tym samym wydanego w sprawie rozstrzygnięcia, wyznaczają sformułowane w odwołaniu zarzuty. Zarzut to jednak coś więcej niż tylko przywołanie naruszonego przez zamawiającego przepisu prawa. Jak wskazuje się w orzecznictwie, konieczne jest przede wszystkim opisanie (wskazanie) w odwołaniu konkretnej sytuacji (okoliczności faktycznych), na którą powołuje się wykonawca w związku z kwestionowanym zachowaniem zamawiającego w postępowaniu, co – zdaniem wnoszącego środek ochrony prawnej – doprowadziło do naruszenia przepisów prawa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne