Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Zakres rozpoznania odwołania

Data publikacji: 02-09-2013 Autor: Katarzyna Ronikier-Dolańska

Odwołujący powinni starannie formułować swoje zarzuty i wnioski. W przeciwnym wypadku nawet słuszne zastrzeżenia dotyczące zachowań zamawiającego nie będą mogły być podstawą uwzględnienia odwołania przez KIO.

Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) odwołanie powinno: wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.


Zakres rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO), a tym samym wydanego w sprawie rozstrzygnięcia, wyznaczają sformułowane w odwołaniu zarzuty. Zarzut to jednak coś więcej niż tylko przywołanie naruszonego przez zamawiającego przepisu prawa. Jak wskazuje się w orzecznictwie, konieczne jest przede wszystkim opisanie (wskazanie) w odwołaniu konkretnej sytuacji (okoliczności faktycznych), na którą powołuje się wykonawca w związku z kwestionowanym zachowaniem zamawiającego w postępowaniu, co – zdaniem wnoszącego środek ochrony prawnej – doprowadziło do naruszenia przepisów prawa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne