Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Elektroniczne kajdanki

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Małgorzata Filipek

Postępowanie na wybór wykonawcy Systemu Dozoru Elektronicznego – systemu wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającego na monitorowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym.

W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Ministerstwo Sprawiedliwości 26 czerwca 2008 r. rozpoczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE).

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmował usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego, m.in. umożliwienie przeprowadzania kontroli:

 

  1. wykonywania kary pozbawienia wolności przez skazanych poza zakładem karnym, polegającej na przestrzeganiu przez skazanych obowiązków nałożonych przez sądy penitencjarne pozostawania w wyznaczonym czasie w określonym miejscu przebywania,
  2. przestrzegania przez skazanych obowiązków powstrzymywania się od zbliżania się do określonych osób lub przebywania w określonych miejscach, z możliwością bieżącego określania i rejestrowania miejsc pobytu skazanego.

 

SDE miał objąć skazanych na 6 i 12 miesięcy pozbawienia wolności, którzy odbyli połowę kary. Maksymalny czas przebywania w systemie to 6 miesięcy.

 

W przypadku naruszenia przez skazanego warunków odbywania kary, np. poprzez nieobecność podczas godzin odbywania kary lub manipulację przy urządzeniu monitorującym lub nadajniku, system informatyczny centrali monitorowania generuje informację o naruszeniu warunków i dzięki temu można podjąć w stosunku do skazanego odpowiednie działania. W takim przypadku sąd penitencjarny może uchylić zezwolenie na odbywanie kary w SDE, co dla skazanego jest równoznaczne z karą więzienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne