Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Próbka jako dokument przedmiotowy

Data publikacji: 02-09-2013 Autor: Paweł Granecki
Tagi:    oświadczenie   siwz

O tym, czy dany dokument jest dokumentem przedmiotowym, uzupełnianym w trybie art. 26 ust. 3 pzp, decyduje jego charakter – to, jakie treści zawiera w kontekście określonego stanu faktycznego w konkretnej sprawie.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów w § 6 ust. 1 wskazuje z kolei, że w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:

  • próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi być poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego (pkt 1);
  • zaświadczeń poświadczających zgodność działań wykonawcy z normami jakościowymi i normami zarządzania środowiskiem (pkt 2–4).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne