Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Specyfikacja po nowelizacji (cz. 1)

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    oświadczenie   polisa   siwz

Mała nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła liczne zmiany, w wyniku których zmienił się zakres informacji zawieranych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) jest sporządzana przez zamawiającego we wszystkich trybach postępowania z wyjątkiem zamówienia z wolnej ręki oraz licytacji elektronicznej. Świadczy to o ważności tego dokumentu w prowadzonym postępowaniu. Biorąc pod uwagę fakt, iż siwz jest podstawowym dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zobowiązani są uwzględnić w jej treści wszelkie niezbędne zmiany, które wynikają z uchwalonych przez sejm nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Należy pamiętać, że to właśnie na podstawie informacji zawartych w siwz wykonawcy przygotowują oferty i to od zapisów w niej przytoczonych będzie zależało sprawne przeprowadzenie postępowania oraz zmniejszenie ryzyka korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej.

 

Po nowelizacji ustawy sama treść art. 36 nie uległa daleko idącym zmianom, jednak pozostałe przepisy, które zamawiający winien zastosować przy precyzowaniu siwz, częstokroć znacznie odbiegają od dotychczasowej treści ustawy.
 

Ustawodawca w art. 36 pzp bardzo szczegółowo określił katalog niezbędnych elementów, które powinna zawierać specyfikacja.W ustępie pierwszym przytoczonego artykułu zostały wymienione podstawowe elementy siwz, zaś w ustępie drugim te elementy, których zastosowanie uzależnione jest od decyzji, jakie podejmie zamawiający, np. opis części zamówienia, w przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Po nowelizacji ustawy sama treść art. 36 nie uległa daleko idącym zmianom, jednak pozostałe przepisy, które zamawiający winien zastosować przy precyzowaniu siwz, częstokroć znacznie odbiegają od dotychczasowej treści ustawy.

Warunki zamiast opisu warunków

Analizując poszczególne elementy składowe siwz można zaobserwować, że pierwsze zmiany, które należy uwzględnić w jej treści, pojawiają się w art. 36 ust. 1 pkt 5 pzp i są ściśle powiązane ze zmianami wprowadzonymi w przepisach: art. 22, art. 24 ust. 1 i 2, art. 26 oraz art. 25 ust. 2 pzp, na podstawie którego wydano nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne