Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wyłączenie z postępowania

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: mec. Bartosz Frączyk
Tagi:    oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Kto powinien złożyć oświadczenie o wyłączeniu z postępowania, w jakich okolicznościach, w jakim momencie, a także jakie grożą konsekwencje w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia.

Ustawodawca w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wskazuje na sytuacje, w których osoby występujące w postępowaniu po stronie zamawiającego podlegają obowiązkowemu wyłączeniu z tego postępowania. Przepis ten nie obejmuje wykonawców.

Czynności wykonywane w postępowaniu

W pierwszej kolejności należy jednak wyjaśnić, kim jest osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Otóż, będzie to każdy podmiot zaangażowany po stronie zamawiającego lub przez zamawiającego w proces udzielenia zamówienia publicznego – a więc zarówno osoba działająca w imieniu zamawiającego, jak również inna uczestnicząca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego.

 

Do czynności wykonywanych w postępowaniu, z których wyłączone są osoby wymienione w art. 17 ust. 1 pzp, zaliczyć należy każde działanie przedsięwzięte od chwili wszczęcia postępowania do chwili podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W tym miejscu winno się zwrócić uwagę, iż mogą powstać pewne rozbieżności co do kwestii związanej z kwalifikacją czynności polegającej na podpisaniu umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Moim zdaniem podpisanie umowy nie jest czynnością, o której mowa w art. 17 ust. 1 pzp, zatem czynnościami tymi będą wszelkie działania podejmowane w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy lub też w celu wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jednakże nieobejmujące już samej czynności podpisania umowy. Podobne stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych: „W konsekwencji podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne