Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Centralny zamawiający i zamówienia wspólne

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Józef Kunicki

Realizacja zamówień przez centralnego zamawiającego oraz zasady wspólnego przeprowadzania postępowań w świetle uregulowań obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji na przykładzie jednostek policji.

Udzielanie zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych na szczeblu centralnym, poprzez skonsolidowanie zamawianych dóbr w procedurze realizowanej przez centralnego zamawiającego, pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści ekonomicznych sięgających niekiedy nawet 30-40% w odniesieniu do zamawiania dostaw czy usług na szczeblu regionalnym przez indywidualnych zamawiających.

 

Równie wymierne wskaźniki ekonomiczne osiągane są w procedurach zamówieniowych prowadzonych w ramach tzw. zamówień wspólnych, gdzie kilka jednostek budżetowych bądź samorządowych w ramach stosownego porozumienia prowadzi jedno wspólne zamówienie na dostawy czy usługi potrzebne we wszystkich jednostkach objętych takim porozumieniem.

 

Faktem jest, że wskazane wyżej instytucje nie znajdują dość szerokiego zastosowania w naszym kraju, jednakże dobrodziejstwa płynące z zamówień udzielanych wspólnie bądź przez jednostki szczebla centralnego w wielu krajach europejskich potwierdzają potrzebę wdrożenia także i u nas tych praktyk.

Nieuzasadnione obawy

Jak potwierdzają to liczne opinie, dotychczasowy opór w tej materii wynikać może z obaw, że zamówienia centralne bądź realizowane wspólnie przez kilku zamawiających mogą ograniczyć dostęp do rynku zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom. Obawy takie nie znajdą potwierdzenia w przypadku zachowania przez centralnego zamawiającego maksimum zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych, dopuszczając chociażby możliwość składania przez nich ofert częściowych. Natomiast mali i średni przedsiębiorcy, ubiegając się o zamówienia centralne, które będą zazwyczaj znacznej wartości, mogą składać oferty wspólne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne