Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Centralny zamawiający i zamówienia wspólne

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Józef Kunicki

Realizacja zamówień przez centralnego zamawiającego oraz zasady wspólnego przeprowadzania postępowań w świetle uregulowań obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji na przykładzie jednostek policji.

Udzielanie zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych na szczeblu centralnym, poprzez skonsolidowanie zamawianych dóbr w procedurze realizowanej przez centralnego zamawiającego, pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści ekonomicznych sięgających niekiedy nawet 30-40% w odniesieniu do zamawiania dostaw czy usług na szczeblu regionalnym przez indywidualnych zamawiających.

 

Równie wymierne wskaźniki ekonomiczne osiągane są w procedurach zamówieniowych prowadzonych w ramach tzw. zamówień wspólnych, gdzie kilka jednostek budżetowych bądź samorządowych w ramach stosownego porozumienia prowadzi jedno wspólne zamówienie na dostawy czy usługi potrzebne we wszystkich jednostkach objętych takim porozumieniem.

 

Faktem jest, że wskazane wyżej instytucje nie znajdują dość szerokiego zastosowania w naszym kraju, jednakże dobrodziejstwa płynące z zamówień udzielanych wspólnie bądź przez jednostki szczebla centralnego w wielu krajach europejskich potwierdzają potrzebę wdrożenia także i u nas tych praktyk.

Nieuzasadnione obawy

Jak potwierdzają to liczne opinie, dotychczasowy opór w tej materii wynikać może z obaw, że zamówienia centralne bądź realizowane wspólnie przez kilku zamawiających mogą ograniczyć dostęp do rynku zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom. Obawy takie nie znajdą potwierdzenia w przypadku zachowania przez centralnego zamawiającego maksimum zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych, dopuszczając chociażby możliwość składania przez nich ofert częściowych. Natomiast mali i średni przedsiębiorcy, ubiegając się o zamówienia centralne, które będą zazwyczaj znacznej wartości, mogą składać oferty wspólne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne