Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Gdy wartość robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość dwudziestu milionów euro, zamawiający wyznacza 90-dniowy termin związania ofertą. W tym numerze „Przetargów Publicznych” dwudziestka w kilku odsłonach.


DWADZIESCIA PROCENT to maksymalna łączna wartość tych części zamówienia, dla których można wybierać wykonawcę, stosując przepisy właściwe dla tych części, a nie dla całości zamówienia. Jednocześnie wartość tych części nie może przekraczać 80 tys. euro przy dostawach i usługach lub 1 mln euro przy robotach budowlanych.

Jeżeli zamawiający przewiduje wypłacić wykonawcy zaliczki, których łączna wartość przekracza DWADZIEŚCIA PROCENT wysokości wynagrodzenia, wówczas żąda też wniesienia zabezpieczenia tej zaliczki. W takim przypadku zamawiający określa w umowie formę lub formy oraz sposób wniesienia zabezpieczenia, jego wysokość i zasady zwrotu. Umowa z wykonawcą może przewidywać również zmianę formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne