Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Gdy wartość robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość dwudziestu milionów euro, zamawiający wyznacza 90-dniowy termin związania ofertą. W tym numerze „Przetargów Publicznych” dwudziestka w kilku odsłonach.


DWADZIESCIA PROCENT to maksymalna łączna wartość tych części zamówienia, dla których można wybierać wykonawcę, stosując przepisy właściwe dla tych części, a nie dla całości zamówienia. Jednocześnie wartość tych części nie może przekraczać 80 tys. euro przy dostawach i usługach lub 1 mln euro przy robotach budowlanych.

Jeżeli zamawiający przewiduje wypłacić wykonawcy zaliczki, których łączna wartość przekracza DWADZIEŚCIA PROCENT wysokości wynagrodzenia, wówczas żąda też wniesienia zabezpieczenia tej zaliczki. W takim przypadku zamawiający określa w umowie formę lub formy oraz sposób wniesienia zabezpieczenia, jego wysokość i zasady zwrotu. Umowa z wykonawcą może przewidywać również zmianę formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne