Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Gdy wartość robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość dwudziestu milionów euro, zamawiający wyznacza 90-dniowy termin związania ofertą. W tym numerze „Przetargów Publicznych” dwudziestka w kilku odsłonach.


DWADZIESCIA PROCENT to maksymalna łączna wartość tych części zamówienia, dla których można wybierać wykonawcę, stosując przepisy właściwe dla tych części, a nie dla całości zamówienia. Jednocześnie wartość tych części nie może przekraczać 80 tys. euro przy dostawach i usługach lub 1 mln euro przy robotach budowlanych.

Jeżeli zamawiający przewiduje wypłacić wykonawcy zaliczki, których łączna wartość przekracza DWADZIEŚCIA PROCENT wysokości wynagrodzenia, wówczas żąda też wniesienia zabezpieczenia tej zaliczki. W takim przypadku zamawiający określa w umowie formę lub formy oraz sposób wniesienia zabezpieczenia, jego wysokość i zasady zwrotu. Umowa z wykonawcą może przewidywać również zmianę formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne