Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Gdy wartość robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość dwudziestu milionów euro, zamawiający wyznacza 90-dniowy termin związania ofertą. W tym numerze „Przetargów Publicznych” dwudziestka w kilku odsłonach.


DWADZIESCIA PROCENT to maksymalna łączna wartość tych części zamówienia, dla których można wybierać wykonawcę, stosując przepisy właściwe dla tych części, a nie dla całości zamówienia. Jednocześnie wartość tych części nie może przekraczać 80 tys. euro przy dostawach i usługach lub 1 mln euro przy robotach budowlanych.

Jeżeli zamawiający przewiduje wypłacić wykonawcy zaliczki, których łączna wartość przekracza DWADZIEŚCIA PROCENT wysokości wynagrodzenia, wówczas żąda też wniesienia zabezpieczenia tej zaliczki. W takim przypadku zamawiający określa w umowie formę lub formy oraz sposób wniesienia zabezpieczenia, jego wysokość i zasady zwrotu. Umowa z wykonawcą może przewidywać również zmianę formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne