Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Kwestionowanie zasadności zastrzeżenia informacji

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Iwona Ziarniak

Często powodem zastrzeżenia informacji jest dążenie do utrudnienia konkurencji weryfikacji dokumentów i ofert. Zarzuty podniesione wobec bezzasadnego uznania utajnienia mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Tak brzmi jedna z fundamentalnych zasad udzielania zamówień publicznych, która daje gwarancję przejrzystości prowadzonego przez zamawiającego postępowania i umożliwia realizację zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Istnieje możliwość odstępstwa od tej zasady i zastrzeżenia przez wykonawcę pewnych informacji jako tajemnic przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych – dalej: pzp) oraz ograniczenia dostępu do tych informacji (art. 8 ust. 2 pzp). Jednak art. 8 ust. 2 i 3 pzp, jako wyjątek od generalnej zasady jawności, podlegają wykładni ścisłej.

Zastrzeżenie określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest objęte swobodnym uznaniem wykonawcy i musi znajdować oparcie w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 tej ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Niekiedy wykonawcy w sposób nieuprawniony zastrzegają informacje, które nie mają waloru tajemnicy przedsiębiorstwa. Co w takiej sytuacji powinni zrobić konkurenci, aby ich działania prowadzące do odtajnienia tych informacji były skuteczne?

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne