Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Rada administrująca a przesłanki wykluczenia

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Jan Roliński, Jerzy Masztalerz

Istotne różnice w sposobie funkcjonowania zarządu w systemie dualistycznym oraz rady administrującej w systemie monistycznym często nie są dostrzegane w praktyce badania przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 8 pzp. To powinno się zmienić.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) osoby prawne podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli któregokolwiek z ich „urzędujących członków organu zarządzającego” prawomocnie skazano za popełnienie jednego z przestępstw wskazanych w tym przepisie. Osoby prawne uczestniczące w postępowaniu przedkładają więc odpowiedni dokument zawierający informację o niekaralności wszystkich członków organu zarządzającego pod rygorem wykluczenia z postępowania. Dokumentem tym jest w przypadku wykonawców polskich informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK), a w przypadku wykonawców zagranicznych – zaświadczenie właściwego organu albo oświadczenie złożone przed notariuszem (§ 3 ust. 1 pkt 5–7, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne