Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Rada administrująca a przesłanki wykluczenia

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Jan Roliński, Jerzy Masztalerz

Istotne różnice w sposobie funkcjonowania zarządu w systemie dualistycznym oraz rady administrującej w systemie monistycznym często nie są dostrzegane w praktyce badania przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 8 pzp. To powinno się zmienić.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) osoby prawne podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli któregokolwiek z ich „urzędujących członków organu zarządzającego” prawomocnie skazano za popełnienie jednego z przestępstw wskazanych w tym przepisie. Osoby prawne uczestniczące w postępowaniu przedkładają więc odpowiedni dokument zawierający informację o niekaralności wszystkich członków organu zarządzającego pod rygorem wykluczenia z postępowania. Dokumentem tym jest w przypadku wykonawców polskich informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK), a w przypadku wykonawców zagranicznych – zaświadczenie właściwego organu albo oświadczenie złożone przed notariuszem (§ 3 ust. 1 pkt 5–7, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne