Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kontrola zamówień z wolnej ręki

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Agnieszka Adach, Michał Bagłaj, mec. Robert Mikulski
Tagi:    kontrola   kontrola doraźna
Autor: Fot. W. Benicewicz
Autor: Piotr Kanarek

Uchwały Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki wskazują na realną potrzebę istnienia ustawowego nadzoru nad działaniami zamawiających w zakresie stosowania trybów niekonkurencyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zamawiający samodzielnie decyduje o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki i nie jest w tym zakresie związany dyspozycjami jakichkolwiek innych podmiotów lub organów. Nie oznacza to jednak, iż jest on wolny od obowiązku ścisłego przestrzegania obiektywnych kryteriów stosowania tego trybu udzielania zamówień publicznych, wynikających przede wszystkim z art. 67 pzp. Z uwagi na specyfikę tego trybu, zamawiający musi bowiem wykazać zaistnienie przesłanek uprawniających go do zastosowania zamówienia z wolnej ręki. Wydana w dniu 26 stycznia 2010 r. uchwała KIO (KIO/KD 4/10), jak również dwanaście podobnych uchwał wydanych w roku 2009, wskazują na liczne naruszenia przepisów pzp popełniane przez zamawiających przy udzielaniu zamówień w omawianym trybie. Instytucja zawiadomienia prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki spełnia zatem istotną i potrzebną funkcję nadzoru nad działaniami zamawiającego w tym zakresie.


Treść zawiadomienia

  1. uzasadnienie faktyczne,
  2. uzasadnienie prawne,
  3. wartość zamówienia,
  4. podstawa prawna uzasadniająca wszczęcie postępowania,
  5. szczegółowy opis stanu faktycznego,
  6. data wszczęcia postępowania,
  7. nazwa i siedziba wykonawcy, do którego zamawiający skierował zaproszenie do negocjacji,
  8. dokumenty uzasadniające zastosowanie omawianego trybu na potwierdzenie okoliczności wskazanych w zawiadomieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne