Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Protezy głosowe

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Marzena Paszulewicz

Dla pacjentów po zabiegu laryngektomii skuteczna rehabilitacja głosu i płuc zależna jest od właściwego doboru odpowiedniej protezy głosowej i wyrobu mocującego.

Podstawową czynnością zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed przystąpieniem do tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) jest dokładne przeanalizowanie, a następnie sprecyzowanie rzeczywistych potrzeb zamawiającego w zakresie zamówienia, tzn. prawidłowe i przejrzyste sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia wraz z określeniem jego wartości szacunkowej.

Opis adekwatny do potrzeb

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) dokładnie precyzuje zasady sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia (art. 29 pzp). Niektórym może się w związku z tym wydawać, że zamawiający zmuszony jest nabywać produkty, które nie odpowiadają jego rzeczywistym potrzebom i nie spełniają podstawowych zasad jakościowych i funkcjonalnych, znacznie odbiegając od wymaganych parametrów technicznych. Nic bardziej mylnego. Ustawodawca pozostawia zamawiającemu swobodę w zakresie wymagań co do opisu przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie jakości oraz parametrów technicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne