Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Dzierżawa aparatów medycznych

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Michał Zastrzeżyński

Popularną metodą wyposażenia działu laboratorium jest dzierżawa aparatów o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności z zapewnieniem sukcesywnej dostawy odczynników umożliwiających przeprowadzenie określonego rodzaju badań.

Dzierżawa aparatury medycznej jest bardziej uzasadniona ekonomicznie niż zakup. Korzyści są tym większe, im dłuższy okres dzierżawy aparatu.

Z punktu widzenia zapisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) dzierżawę należy traktować jako dostawę. Przesądza o tym art. 2 pkt 2 pzp, zgodnie z którym pod pojęciem dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę aparatury medycznej, należy kierować się zasadami obowiązującymi w zakresie dostaw.

Identyfikacja potrzeb kluczem do sukcesu

Jeszcze przed wszczęciem postępowania zamawiający musi zidentyfikować swoje potrzeby. W ramach każdego postępowania przetargowego zobowiązany jest do opisania funkcjonalności podstawowych, jakie ma spełniać oferowany przedmiot zamówienia, tj. takich, które są niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne