Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Dzierżawa aparatów medycznych

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Michał Zastrzeżyński

Popularną metodą wyposażenia działu laboratorium jest dzierżawa aparatów o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności z zapewnieniem sukcesywnej dostawy odczynników umożliwiających przeprowadzenie określonego rodzaju badań.

Dzierżawa aparatury medycznej jest bardziej uzasadniona ekonomicznie niż zakup. Korzyści są tym większe, im dłuższy okres dzierżawy aparatu.

Z punktu widzenia zapisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) dzierżawę należy traktować jako dostawę. Przesądza o tym art. 2 pkt 2 pzp, zgodnie z którym pod pojęciem dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę aparatury medycznej, należy kierować się zasadami obowiązującymi w zakresie dostaw.

Identyfikacja potrzeb kluczem do sukcesu

Jeszcze przed wszczęciem postępowania zamawiający musi zidentyfikować swoje potrzeby. W ramach każdego postępowania przetargowego zobowiązany jest do opisania funkcjonalności podstawowych, jakie ma spełniać oferowany przedmiot zamówienia, tj. takich, które są niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne