Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Edyta Snakowska-Estorninho
Tagi:    rażąco niska cena

Właściwa weryfikacja cen z rażąco niską ceną jest kluczowa z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. Zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny oferty to nie tylko uprawnienie, lecz także obowiązek zamawiającego.

Ustawodawca nie określił przesłanek, jakie mają wskazywać na konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej przez niego ceny. Decyzja zostawiona jest więc uznaniu zamawiającego, który ma każdorazowo ocenić, czy zachodzą podstawy do żądania wyjaśnień w zakresie cen złożonych ofert. Powstaje więc pytanie, kiedy zamawiający powinien powziąć uzasadnioną wątpliwość w zakresie cen złożonych ofert i czy ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zapewnia mu skuteczne narzędzia do weryfikacji ofert w tym zakresie.

Czynności badania i oceny ofert

Czynności obejmujące badanie i ocenę ofert są po sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu najważniejszymi czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odrzucenie oferty nie jest samoistną czynnością prawną, ale elementem badania i oceny ofert. Wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 ust. 1 pzp powoduje powstanie po stronie zamawiającego obowiązku, a nie prawa odrzucenia takiej oferty. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp złożenie przez wykonawcę oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia jest podstawą odrzucenia oferty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne