Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zamówienia na usługi prawnicze

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Paweł Granecki

W przypadku usług prawniczych cechy podmiotowe wykonawcy mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego wykonania zamówienia. Trzeba jednak prawidłowo formułować warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

Usługi prawnicze są usługami niepriorytetowymi, które zostały ujęte w kategorii nr 21 w załączniku nr 2 do w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, wydanym na podstawie art. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe, w tym usługi prawnicze, co do zasady, powinno następować w trybach konkurencyjnych, w których ma miejsce publikacja ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjątkowe możliwości

Przy wyborze podmiotu, który będzie świadczył usługi prawnicze, zamawiający jest również uprawniony do skorzystania z art. 5 ust. 1 pzp, który przewiduje możliwość zwolnienia zamawiającego z obowiązku stosowania niektórych przepisów pzp. Zamawiający może również udzielić zamówienia na usługi prawnicze w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia bez stosowania przesłanek wyboru trybu, jeżeli usługa:

 

  • polega na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego;
  • wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne