Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zamówienia na usługi prawnicze

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Paweł Granecki

W przypadku usług prawniczych cechy podmiotowe wykonawcy mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego wykonania zamówienia. Trzeba jednak prawidłowo formułować warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

Usługi prawnicze są usługami niepriorytetowymi, które zostały ujęte w kategorii nr 21 w załączniku nr 2 do w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, wydanym na podstawie art. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe, w tym usługi prawnicze, co do zasady, powinno następować w trybach konkurencyjnych, w których ma miejsce publikacja ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjątkowe możliwości

Przy wyborze podmiotu, który będzie świadczył usługi prawnicze, zamawiający jest również uprawniony do skorzystania z art. 5 ust. 1 pzp, który przewiduje możliwość zwolnienia zamawiającego z obowiązku stosowania niektórych przepisów pzp. Zamawiający może również udzielić zamówienia na usługi prawnicze w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia bez stosowania przesłanek wyboru trybu, jeżeli usługa:

 

  • polega na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego;
  • wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne