Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Piotr Wiśniewski
Tagi:    kryteria oceny ofert   polisa   siwz

W związku z nowelizacją pzp opublikowano nowy wzór ogłoszenia o zamówieniu. W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy zmiany w porównaniu z tekstem ogłoszenia o zamówieniu obowiązującym przed 13 marca 2013 r.

Rozporządzenie z 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń) weszło w życie 16 marca 2013 r. Zmieniło ono m.in. treść wzoru ogłoszenia o zamówieniu. Zamieszczony w załączniku do tego rozporządzenia jednolity tekst wzoru ogłoszenia o zamówieniu od 13 marca 2013 r. dostępny jest również w portalu Urzędu Zamówień Publicznych i wszyscy zamawiający zobowiązani do zamieszczania tam ogłoszenia o zamówieniu mają obowiązek z niego korzystać.

Zmiana rozporządzenia była konieczna z uwagi na ostatnią zmianę ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), która weszła w życie 20 lutego 2013 r. Od tej daty obowiązuje też nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów). W artykule przedstawione zostały te zmiany w porównaniu z tekstem ogłoszenia o zamówieniu obowiązującym przed 13 marca 2013 r.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne