Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Weryfikacja harmonogramu zawierającego błędy lub sporządzonego niezgodnie z wymaganiami nierzadko wywołuje problemy w trakcie oceny ofert. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście treść siwz.

Harmonogram rzeczowo-finansowy służy do określenia kolejności i czasu trwania poszczególnych etapów inwestycji oraz wskazania, kiedy i w jakiej wysokości realizowane będą płatności za wykonane elementy prac.

Cel – sprawny przebieg prac

Harmonogram, jako pewna prognoza działań, sporządzany jest – zgodnie z wolą zamawiającego na różnych etapach realizacji inwestycji. Może zatem powstać nawet na tak wczesnym etapie, jak składanie ofert. Czasami więc dokument ten wymaga korekt i dostosowania do zmieniających się okoliczności faktycznych, zwłaszcza w odniesieniu do wskazanych w nim terminów realizacji. Jednak nie oznacza to, że harmonogram składany wraz z ofertą nie ma dla stron przyszłej umowy żadnego znaczenia – ma on służyć głównie określeniu i kontroli kolejności i terminowości wykonania oraz sprawności przebiegu prac w trakcie realizacji umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne