Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Weryfikacja harmonogramu zawierającego błędy lub sporządzonego niezgodnie z wymaganiami nierzadko wywołuje problemy w trakcie oceny ofert. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście treść siwz.

Harmonogram rzeczowo-finansowy służy do określenia kolejności i czasu trwania poszczególnych etapów inwestycji oraz wskazania, kiedy i w jakiej wysokości realizowane będą płatności za wykonane elementy prac.

Cel – sprawny przebieg prac

Harmonogram, jako pewna prognoza działań, sporządzany jest – zgodnie z wolą zamawiającego na różnych etapach realizacji inwestycji. Może zatem powstać nawet na tak wczesnym etapie, jak składanie ofert. Czasami więc dokument ten wymaga korekt i dostosowania do zmieniających się okoliczności faktycznych, zwłaszcza w odniesieniu do wskazanych w nim terminów realizacji. Jednak nie oznacza to, że harmonogram składany wraz z ofertą nie ma dla stron przyszłej umowy żadnego znaczenia – ma on służyć głównie określeniu i kontroli kolejności i terminowości wykonania oraz sprawności przebiegu prac w trakcie realizacji umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne