Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Fundacje

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Łukasz Laszczyński

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mogą startować nie tylko przedsiębiorstwa, ale także organizacje pozarządowe. Jedną z najbardziej powszechnych tego typu organizacji są fundacje.

Definicja wykonawcy zawarta w słowniku ustawowym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) umożliwia uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego szerokiemu kręgowi podmiotów. Zaliczyć do nich można również fundacje, których zasady tworzenia oraz funkcjonowania określają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DzU z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) – dalej: uf.


Tworzenie fundacji

 

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.


Cele fundacji

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.

 

Podstawowym zadaniem fundatora pragnącego założyć fundację jest określenie jej celu. Swoboda w tym zakresie nie jest jednak nieograniczona. Pośród dostępnych fundatorom celów są:

 

  1. cele użyteczności publicznej,
  2. cele społecznie i gospodarczo użyteczne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne