Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Dokumentacja budowy

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Rys. B. Brosz

Wszelkie roboty budowlane wymagają szczegółowego dokumentowania nie tylko na etapie samej realizacji określonego zadania, ale także jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.) normuje kwestie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w dziedzinie budownictwa, jak również definiuje wiele pojęć, bez znajomości których nie można funkcjonować w dziedzinie robót budowlanych. Pojęcia te odnoszą się do wielu przepisów prawnych, w tym do ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) oraz kodeksu cywilnego (dalej: kc). W skrócie można powiedzieć, że pr. bud.wraz z aktami wykonawczymi to zbiór przepisów, które mają zapobiegać powstaniu katastrofy budowlanej.

 

Z tego powodu osoby, które zajmują się procesem budowlanym (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego) muszą posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe, zwane uprawnieniami budowlanymi.


Podział robót budowlanych

 

Prawo budowlane dzieli roboty budowlane na te, które:

 

  1. wymagają przed ich rozpoczęciem uzyskania decyzji, zwanej pozwoleniem na budowę,
  2. nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Roboty, które nie wymagają pozwolenia na budowę dzielą, się dodatkowo na te, które:

 

  1. wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. które nie wymagają nawet takiego zgłoszenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne