Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Sąd konkursowy

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: mec. Robert Mikulski, Michał Bagłaj
Autor: Rys. B. Brosz

W postępowaniach konkursowych bardzo istotną rolę odgrywa sąd konkursowy. Od prawidłowości jego postępowania zależy bowiem nie tylko pomyślny przebieg konkursu, ale i wybór prac konkursowych.

Definicja konkursu zawarta w art. 110 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nawiązuje wprost do przepisów kodeksu cywilnego, wskazując, iż konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne, a więc publiczne oświadczenie zamawiającego, w którym zobowiązuje się on do jego dotrzymania. Zgodnie z poglądami przedstawicieli doktryny oświadczenie to jest kierowane do otwartej grupy podmiotów, z których każdy może przystąpić do konkursu, będąc tym samym uprawniony do uzyskania nagrody w zamian za wykonanie określonych czynności stanowiących przesłankę przyrzeczenia.


Art. 110 pzp

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.


Konkurs a tryby udzielania zamówień

Przedmiotem konkursu (czynnością warunkującą otrzymanie nagrody) jest nie tylko wykonanie pracy konkursowej, ale również przeniesienie prawa do pracy wybranej przez sąd konkursowy. Co istotne, żaden z przepisów pzp nie zobowiązuje zamawiającego do przeprowadzania konkursu – ma on charakter dobrowolny i zależny od decyzji zamawiającego. Jego przeprowadzenie ułatwia natomiast udzielenie zamówienia publicznego w jednym z trybów negocjacyjnych na wybór wykonawcy, któremu zostanie powierzone opracowanie złożonej przez niego nagrodzonej pracy konkursowej1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne