Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    kosztorys   wadium   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

W przypadku udzielania zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wystąpienie jednej z sześciu przesłanek obliguje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy. Co jeszcze warto mieć na uwadze, by dostać szóstkę z zamówień?

Aby móc udzielić zamówienia w JEDNYM Z SZEŚCIU TRYBÓW niekonkurencyjnych, zamawiający musi spełnić ustawowe przesłanki. Zasada ta dotyczy negocjacji z ogłoszeniem oraz bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, a także licytacji elektronicznej.

Wszczynając zamówienie na roboty budowlane, zamawiający musi posiadać dokument ustalający ich szacunkową wartość w terminie nie wcześniejszym niż SZEŚĆ MIESIĘCY. Dokumentem tym powinien być kosztorys inwestorski w przypadku posiadania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, natomiast w przypadku jej braku – dokument określający planowane koszty prac projektowych i robót opisane w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne