Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Organizacja przetargów na śmieci

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Jadwiga Sołtysek

W wielu gminach do dziś trwają postępowania na odbiór odpadów komunalnych od ich mieszkańców. Są też i takie samorządy, w których nie upłynął jeszcze termin do składania ofert, i gminy, które do dzisiaj nie ogłosiły przetargów.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., nałożyła na gminy obowiązek organizowania przetargów publicznych, w których wyłonieni zostają przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od mieszkańców. Od 1 lipca 2013 r. tylko przedsiębiorcy wyłonieni w przetargu mogą świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów na rzecz mieszkańców gminy.

Przetargi to maraton, a nie sprint

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wymagają od zamawiającego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Najczęściej spotykanym trybem udzielania zamówień jest przetarg nieograniczony, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Ogłoszenie o przetargu poprzedzone jest opracowaniem przez zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne