Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Kampania promocyjna

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Łukasz Laszczyński

Przygotowując postępowanie na przeprowadzenie kampanii promocyjnej czy też reklamowej, zamawiający może to zadanie zlecić wykonawcy w całości, w części bądź tylko w zakresie określonych działań.

Realizacja ustawowych zadań przez podmioty należące do sektora finansów publicznych coraz częściej wiąże się z koniecznością uwzględniania przez nie zasad rządzących światem promocji i reklamy. Zaplanowane i przemyślane strategie promocyjne i reklamowe umożliwiają w znacznym stopniu sprawną oraz efektywną realizację powyższych zadań. Ułatwiają ponadto dotarcie do odbiorcy usług publicznych. Chociaż wykonywanie części zadań publicznych następuje w drodze realizacji tzw. ustawowych obowiązków, tym niemniej poziom zadowolenia odbiorców tych usług jest miarą skuteczności realizacji przedmiotowych zadań.

Przygotowanie postępowania

Przygotowanie postępowań będących przedmiotem niniejszego artykułu, co do zasady, nie różni się istotnie w swoich podstawowych założeniach od każdego innego postępowania prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Jest to jednak – wbrew pozorom – bardzo często trudne i skomplikowane zadanie. Trudności, jakie mogą pojawić się w związku z przygotowaniem kampanii promocyjnych i reklamowych po stronie zamawiających, dotyczą opisu przedmiotu zamówienia. Pod ogólnym pojęciem kampanii promocyjnych i reklamowych kryje się w końcu wiele różnorodnych zadań, takich jak:

 

  • opracowanie banerów reklamowych,
  • przygotowanie ulotek, wizytówek,
  • organizacja konferencji wraz z przygotowaniem materiałów konferencyjnych,
  • zamówienie drobnych przedmiotów reklamowych w postaci breloczków, smyczy na klucze czy długopisów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne