Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kontrola doraźna w praktyce

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Anna Piecuch
Tagi:    kontrola   kontrola doraźna   siwz   gwarancja

Każdy zamawiający musi liczyć się z możliwością objęcia go kontrolą doraźną – nie tylko w trakcie prowadzonego postępowania, ale także w ciągu czterech lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Organem, który jest upoważniony do wszczęcia i przeprowadzenia kontroli jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP). Może on wszcząć kontrolę doraźną z urzędu lub na wniosek.

Procedura

Kontrola doraźna prowadzona jest na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przekazanej przez zamawiającego, według kryterium zgodności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Przeprowadza się ją w siedzibie urzędu na podstawie przesłanych przez zamawiającego dokumentów, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą dokumentów zawierających informację niejawną, której nadano klauzulę „tajne” albo „ściśle tajne”, można – zgodnie z nowelizacją z 12 października 2012 r. – przeprowadzić w siedzibie zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne