Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Zmiana umowy zawartej z wolnej ręki

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Edyta Snakowska-Estorninho
Tagi:    środki ochrony prawnej   siwz

W trybie z wolnej ręki nie występuje ogłoszenie ani specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Powstaje więc pytanie, czy i na jakich zasadach można taką umowę zmienić.

Zagadnienie zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych reguluje art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Przepis ten wprowadza względny zakaz istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę, z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, zakaz dotyczy takiej zmiany postanowień umowy, która jednocześnie stanowiłaby zmianę oferty, na podstawie której zamawiający wybrał wykonawcę. W konsekwencji, a contrario, można wywnioskować, że dopuszczalne są takie zmiany, które nie zmieniłyby postanowień najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę, z którym zawarto umowę. Po drugie, dozwolona jest zmiana, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

  1. zamawiający przewidział możliwość zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
  2. określił warunki takiej zmiany1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne