Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiana umowy zawartej z wolnej ręki

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Edyta Snakowska-Estorninho
Tagi:    środki ochrony prawnej   siwz

W trybie z wolnej ręki nie występuje ogłoszenie ani specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Powstaje więc pytanie, czy i na jakich zasadach można taką umowę zmienić.

Zagadnienie zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych reguluje art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Przepis ten wprowadza względny zakaz istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę, z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, zakaz dotyczy takiej zmiany postanowień umowy, która jednocześnie stanowiłaby zmianę oferty, na podstawie której zamawiający wybrał wykonawcę. W konsekwencji, a contrario, można wywnioskować, że dopuszczalne są takie zmiany, które nie zmieniłyby postanowień najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę, z którym zawarto umowę. Po drugie, dozwolona jest zmiana, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

  1. zamawiający przewidział możliwość zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
  2. określił warunki takiej zmiany1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne