Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zmiana umowy zawartej z wolnej ręki

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Edyta Snakowska-Estorninho
Tagi:    środki ochrony prawnej   siwz

W trybie z wolnej ręki nie występuje ogłoszenie ani specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Powstaje więc pytanie, czy i na jakich zasadach można taką umowę zmienić.

Zagadnienie zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych reguluje art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Przepis ten wprowadza względny zakaz istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę, z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, zakaz dotyczy takiej zmiany postanowień umowy, która jednocześnie stanowiłaby zmianę oferty, na podstawie której zamawiający wybrał wykonawcę. W konsekwencji, a contrario, można wywnioskować, że dopuszczalne są takie zmiany, które nie zmieniłyby postanowień najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę, z którym zawarto umowę. Po drugie, dozwolona jest zmiana, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

  1. zamawiający przewidział możliwość zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
  2. określił warunki takiej zmiany1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne