Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Badanie ewaluacyjne

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Agnieszka Szulakowska

Z pozyskiwaniem środków unijnych związana jest konieczność przeprowadzania badań ewaluacyjnych. Stały się one niezbędnym narzędziem oceny realizacji programów operacyjnych.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do przeprowadzenia ewaluacji pomocy finansowej z funduszy strukturalnych na podstawie rozporządzenia nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (dalej: rozporządzenie nr 1083/2006).

Uregulowania prawne

Zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1083/2006 ewaluacja ma na celu poprawę „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne