Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Program ochrony środowiska

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Beata Wszoła
Tagi:    oświadczenie

W każdej gminie, powiecie czy województwie istnieją programy ochrony środowiska. Nie oznacza to jednak, iż raz sporządzony program jest wieczny, dlatego też niezbędne jest jego ciągłe aktualizowanie.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: poś) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza odpowiednio wojewódzki, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. Programy te, po uzyskaniu opinii stosownych organów, przeprowadzeniu niezbędnych procedur, w tym postępowania z udziałem społeczeństwa, są przyjmowane uchwałą sejmiku województwa, powiatu lub gminy.

 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy z wykonania przyjętych programów organ wykonawczy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawiane są sejmikowi województwa (w przypadku programu wojewódzkiego) albo radzie powiatu lub gminy. Natomiast nie rzadziej niż co 4 lata programy ochrony środowiska podlegają aktualizacji. Gminy przy aktualizacjach programu ochrony środowiska najczęściej korzystają z usług podmiotów zajmujących się opracowywaniem takich dokumentów. Sytuacją komfortową jest taka, w której w drodze procedury wyboru autora aktualizacji wygrywa podmiot, który opracowywał obowiązujący program ochrony środowiska. W takim przypadku jest on zaznajomiony z podstawowymi problemami środowiskowymi gminy, co znacznie ułatwi opis stopnia realizacji poszczególnych zadań zapisanych w obowiązującym programie ochrony środowiska.

Wymagania zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest w omawianym przypadku usługa polegająca na wykonaniu opracowania pn. „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla miasta X” wraz z przeprowadzeniem niezbędnych procedur w trakcie jego wykonywania oraz czynności niezbędnych i zmierzających do podjęcia przez radę miejską uchwały zatwierdzającej aktualizację programu. W takim przypadku zamawiający musi określić następujące wymagania:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne