Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jak stosować nowe rozporządzenie?

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Martyna Lubieniecka, Grzegorz Mazurek

Zarówno pierwsze ogłoszenia, jak i specyfikacje wskazują, że wątpliwości dotyczących rozporządzenia w sprawie dokumentów nie brakuje. Problem pojawia się na przykład przy żądaniu wykazu wykonanych robót budowlanych.

Rozporządzenie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie) weszło w życie 20 lutego 2013 r. Zarówno ono, jak i ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) po ostatniej nowelizacji już w pierwszych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w nowym stanie prawnym pokazały, jak wiele trudności budzą nowe przepisy w praktyce. Wykonawcy mają wątpliwości, jakich dokumentów zamawiający mogą od nich żądać, a zamawiający, jak weryfikować zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia przez pryzmat wymaganych dokumentów. Problematyczne dla zamawiających są przede wszystkim wykazy wykonanych robót budowlanych i wykazy dostaw lub usług w kontekście warunków udziału w postępowaniu lub też oceny całościowego doświadczenia wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne