Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dowody na wykonanie usługi za niską cenę

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Mariusz Mosiołek
Autor: Rys. B. Brosz

Urząd Zamówień Publicznych zakłada odejście od pojęcia rażąco niskiej ceny na rzecz doprecyzowania okoliczności, w jakich zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy dowodów na niską cenę.

Obowiązujące przepisy zakładają, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej: pzp). Jednocześnie zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 1 pzp). Oceniając wyjaśnienia, zamawiający bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności:

  • oszczędność metody wykonania zamówienia,
  • wybrane rozwiązania techniczne,
  • wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy,
  • oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów (art. 90 ust. 2 pzp).


Ponadto przepisy stanowią, że zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli nie złożył on wyjaśnień w zakresie możliwości wykonania zlecenia za niską cenę lub jeżeli przeprowadzona ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi przez wykonawcę dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne