Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak potwierdzić udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci
Autor: Rys. A. Szczęsna

Przyjmuje się, że zobowiązanie podmiotu trzeciego może być wystarczające dla wypełnienia normy art. 26 ust. 2b pzp. Co więc musi znaleźć się w jego treści i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

Stosownie do dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca, korzystając z wymienionych we wskazanym przepisie zasobów podmiotów trzecich, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie nimi dysponował w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b pzp in fine).

W ustawie nie wskazano, co ma stanowić treść takiego zobowiązania ani jaką ma ono przybrać formę. Skutkuje to tym, że w praktyce nasuwa się wiele wątpliwości. Nie rozwiewa ich również nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie), które zastąpiło rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów (DzU nr 226, poz. 1817).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne