Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak potwierdzić udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci
Autor: Rys. A. Szczęsna

Przyjmuje się, że zobowiązanie podmiotu trzeciego może być wystarczające dla wypełnienia normy art. 26 ust. 2b pzp. Co więc musi znaleźć się w jego treści i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

Stosownie do dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca, korzystając z wymienionych we wskazanym przepisie zasobów podmiotów trzecich, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie nimi dysponował w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b pzp in fine).

W ustawie nie wskazano, co ma stanowić treść takiego zobowiązania ani jaką ma ono przybrać formę. Skutkuje to tym, że w praktyce nasuwa się wiele wątpliwości. Nie rozwiewa ich również nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie), które zastąpiło rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów (DzU nr 226, poz. 1817).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne