Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Ryzykowne przedpłaty?

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    zaliczka   dostawa   siwz   gwarancja

Umiejętnie stosowana zaliczka stanowi w zamówieniach publicznych jeden z elementów mogących przesądzić o sukcesie nie tylko realizacji zadania, ale również samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustawodawca pozostawia zamawiającym swobodę w zakresie przyznawania bądź też nieprzyznawania zaliczek w ramach udzielanych zamówień. Jak można się łatwo domyślić, wykonawcy chcieliby je otrzymywać jak najczęściej, na jak najkorzystniejszych warunkach i w możliwie największej wysokości. Z kolei zamawiający woleliby ograniczyć ich udzielanie, a jeśli z różnych przyczyn nie jest to możliwe – przynajmniej ograniczyć ich wartość, jak również zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z nimi. Obie strony mają swoje racje, dlatego też w dalszej części artykułu przedstawione zostaną różne aspekty zaliczkowania, zwanego również przedpłatą, płatnością „a conto”, prefinansowaniem bądź też finansowaniem wstępnym.

Sposób na większą liczbę ofert

Zaoferowanie zaliczki ma sprawić, iż wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego złożą korzystniejsze oferty. Może się to objawić na kilka sposobów.

 

  1. Zaoferowanie zaliczki może stanowić argument, który przekona podmiot prywatny do złożenia oferty, w szczególności jeśli należy on do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Złożenie większej ilości ofert zwiększa konkurencję, co bardzo dobrze wpływa zarówno na jakość ofert, jak i proponowane ceny.
  2. Niezależnie od wspomnianych powyżej korzyści, zaliczka umożliwia wykonawcom złożenie korzystniejszych finansowo ofert. Możliwe, że dzięki niej podmiot realizujący zamówienie obędzie się bez finansowania zewnętrznego (np. bankowego), a co za tym idzie nie poniesie dodatkowych kosztów z tym związanych – finansowych i administracyjnych. Być może również dzięki zaliczce wykonawca będzie w stanie zaoferować swoim kontrahentom korzystniejsze (krótsze) terminy płatności, w zamian za co uzyska od nich lepsze (niższe) ceny.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne