Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Sytuacja ekonomiczna a zdolność finansowa

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Przemysław Kuderczak
Tagi:    szkoda   polisa

Zamawiający popełniają wiele błędów w zakresie stanowienia warunków potwierdzających sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy. Jednym z powodów mogą być niejednoznaczne zapisy rozporządzenia o dokumentach.

W polskim systemie zamówień publicznych wyróżniamy dwa typy warunków podmiotowych, jakie musi spełnić wykonawca chcący ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Są to warunki:

 

  1. formalne (art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp)– warunki sztywne, czyli takie, których zamawiającemu nie wolno dowolnie kształtować, np. zamawiający nie może postawić warunku posiadania przez wykonawcę koncesji na prowadzoną działalność w ostatnich 4 latach,
  2. materialne (art. 22 ust. 1 pkt 2-4 pzp) – warunki, co do których ustawodawca przewidział dla zamawiającego prawo do swobodnego ich kształtowania, o ile są one tożsame z przedmiotem zamówienia.

 

Warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp, mówiący, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (…) sytuacji ekonomicznej i finansowej, jest warunkiem materialnym. Zapis tego artykułu w obecnym brzmieniu jest pochodną ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591), która obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. W stosunku do poprzedniej regulacji zmiana (jeśli chodzi o literalną wykładnię) jest kosmetyczna. Faktyczne zmiany mają miejsce dopiero na etapie dokumentowania spełnienia warunku, a konkretnie dotyczą sposobu i zakresu posiłkowania się przez wykonawców dokumentami podmiotów trzecich.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne