Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Sytuacja ekonomiczna a zdolność finansowa

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Przemysław Kuderczak
Tagi:    szkoda   polisa

Zamawiający popełniają wiele błędów w zakresie stanowienia warunków potwierdzających sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy. Jednym z powodów mogą być niejednoznaczne zapisy rozporządzenia o dokumentach.

W polskim systemie zamówień publicznych wyróżniamy dwa typy warunków podmiotowych, jakie musi spełnić wykonawca chcący ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Są to warunki:

 

  1. formalne (art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp)– warunki sztywne, czyli takie, których zamawiającemu nie wolno dowolnie kształtować, np. zamawiający nie może postawić warunku posiadania przez wykonawcę koncesji na prowadzoną działalność w ostatnich 4 latach,
  2. materialne (art. 22 ust. 1 pkt 2-4 pzp) – warunki, co do których ustawodawca przewidział dla zamawiającego prawo do swobodnego ich kształtowania, o ile są one tożsame z przedmiotem zamówienia.

 

Warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp, mówiący, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (…) sytuacji ekonomicznej i finansowej, jest warunkiem materialnym. Zapis tego artykułu w obecnym brzmieniu jest pochodną ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591), która obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. W stosunku do poprzedniej regulacji zmiana (jeśli chodzi o literalną wykładnię) jest kosmetyczna. Faktyczne zmiany mają miejsce dopiero na etapie dokumentowania spełnienia warunku, a konkretnie dotyczą sposobu i zakresu posiłkowania się przez wykonawców dokumentami podmiotów trzecich.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne