Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zwrot wadium

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Grzegorz Mazurek

Nowe regulacje miały doprowadzić do większej płynności finansowej przedsiębiorstw, tylko że w praktyce w większości przypadków wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w brzmieniu sprzed tzw. małej nowelizacji przewidywała zwrot wadium z urzędu przez zamawiającego w następujących przypadkach:

 

  1. upłynięcia terminu związania ofertą (dotyczyło to wszystkich wykonawców; należy jednak pamiętać, że termin związania ofertą mógł zostać przedłużony),
  2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (co oznaczało blokowanie wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu wadium do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą),
  3. unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia, kiedy protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

 

Oprócz powyższych przypadków zwrot wadium mógł nastąpić również na wniosek wykonawcy.

 

W przypadku wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana z uwagi na brzmienie art. 46 ust. 4a pzp. Nakazywał on bowiem zatrzymanie wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw (tzw. wezwanie z art. 26 ust. 3 pzp) nie złożył ich, chyba że udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne