Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Wystąpienie jednej z czterech przesłanek umożliwia zamawiającemu zatrzymanie wadium wniesionego przez wykonawcę i udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. O czwórce warto pamiętać też w innych okolicznościach.

Podmioty działające w JEDNYM Z CZTERECH SEKTORÓW GOSPODARKI (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) stosują pzp na szczególnych zasadach, m.in. nie stosują pzp przy udzielaniu zamówień o wartościach niższych niż tzw. progi sektorowe w celu wykonywania działalności sektorowej; tryb negocjacji z ogłoszeniem jest dla nich jednym z trybów podstawowych; zamawiający może żądać na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dokumentów innych niż wynikające z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jeżeli jest to niezbędne dla oceny spełniania warunków, a kierownik zamawiającego może odstąpić od powołania komisji przetargowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne