Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Upadłość wykonawcy w toku postępowania

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Katarzyna Ronikier-Dolańska
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie
Autor: Rys. B. Brosz

Zamawiającemu nie wolno wykluczyć wykonawcy z postępowania, gdy okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp spełnią się już po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zdarzają się jednak odmienne stanowiska.

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno być zawarcie ważnej oraz niepodlegającej unieważnieniu umowy, czyli skuteczne udzielenie zamówienia podmiotowi, który daje rękojmię należytego jej wykonania. Realizacji tego zamierzenia służy szereg instytucji oraz narzędzi przewidzianych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Jest to w szczególności możliwość weryfikowania przez zamawiającego spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym również obowiązek ustalenia, czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne