Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Upadłość wykonawcy w toku postępowania

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Katarzyna Ronikier-Dolańska
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie
Autor: Rys. B. Brosz

Zamawiającemu nie wolno wykluczyć wykonawcy z postępowania, gdy okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp spełnią się już po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zdarzają się jednak odmienne stanowiska.

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno być zawarcie ważnej oraz niepodlegającej unieważnieniu umowy, czyli skuteczne udzielenie zamówienia podmiotowi, który daje rękojmię należytego jej wykonania. Realizacji tego zamierzenia służy szereg instytucji oraz narzędzi przewidzianych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Jest to w szczególności możliwość weryfikowania przez zamawiającego spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym również obowiązek ustalenia, czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne