Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Upadłość wykonawcy w toku postępowania

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Katarzyna Ronikier-Dolańska
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie
Autor: Rys. B. Brosz

Zamawiającemu nie wolno wykluczyć wykonawcy z postępowania, gdy okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp spełnią się już po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zdarzają się jednak odmienne stanowiska.

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno być zawarcie ważnej oraz niepodlegającej unieważnieniu umowy, czyli skuteczne udzielenie zamówienia podmiotowi, który daje rękojmię należytego jej wykonania. Realizacji tego zamierzenia służy szereg instytucji oraz narzędzi przewidzianych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Jest to w szczególności możliwość weryfikowania przez zamawiającego spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym również obowiązek ustalenia, czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne