Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Orzeczenie obowiązku zapłaty kary umownej

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Jakub Misiak

Posłużenie się wobec wykonawcy instytucją kary umownej powodującą wykluczenie musi mieć kwalifikowany charakter. Przejawia się to w odpowiedniej wysokości oraz potwierdzeniu nałożenia w wyroku sądowym.

Nowelizacją z 12 października 2012 r. ustawodawca zdecydował się rozszerzyć przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w przetargach publicznych. Dotychczas jedyną przyczyną niedopuszczenia do postępowania przetargowego oferentów było wyrządzenie przez nich zamawiającemu szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W aktualnym brzmieniu art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) jako powód niedopuszczenia do udziału w przetargach publicznych uznaje również nałożenie na wykonawców kary umownej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne