Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Orzeczenie obowiązku zapłaty kary umownej

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Jakub Misiak

Posłużenie się wobec wykonawcy instytucją kary umownej powodującą wykluczenie musi mieć kwalifikowany charakter. Przejawia się to w odpowiedniej wysokości oraz potwierdzeniu nałożenia w wyroku sądowym.

Nowelizacją z 12 października 2012 r. ustawodawca zdecydował się rozszerzyć przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w przetargach publicznych. Dotychczas jedyną przyczyną niedopuszczenia do postępowania przetargowego oferentów było wyrządzenie przez nich zamawiającemu szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W aktualnym brzmieniu art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) jako powód niedopuszczenia do udziału w przetargach publicznych uznaje również nałożenie na wykonawców kary umownej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne