Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Świadczenie usług mentora wolontariuszy

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Marta Juraszek-Ciupa
Tagi:    siwz

Aby praca wolontariuszy przynosiła założone efekty, niezbędne jest zatrudnienie specjalistów, którzy będą dla nich merytorycznym wsparciem w zakresie integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 76 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Specyfika organizacji pieczy zastępczej

Istnieje stale rosnące zapotrzebowanie rozszerzania kierunków i metod opieki nad dziećmi objętymi pieczą zastępczą. Jednym z instrumentów wspierających tego typu działania jest przeprowadzenie m.in. kampanii promocyjnej rodzicielstwa zastępczego w różnych formach, która ma na celu wzrost świadomości społeczności lokalnej dotyczącej wsparcia rodzicielstwa zastępczego jako istotnej formy zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci objętych tą formą opieki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne