Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Świadczenie usług mentora wolontariuszy

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Marta Juraszek-Ciupa
Tagi:    siwz

Aby praca wolontariuszy przynosiła założone efekty, niezbędne jest zatrudnienie specjalistów, którzy będą dla nich merytorycznym wsparciem w zakresie integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 76 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Specyfika organizacji pieczy zastępczej

Istnieje stale rosnące zapotrzebowanie rozszerzania kierunków i metod opieki nad dziećmi objętymi pieczą zastępczą. Jednym z instrumentów wspierających tego typu działania jest przeprowadzenie m.in. kampanii promocyjnej rodzicielstwa zastępczego w różnych formach, która ma na celu wzrost świadomości społeczności lokalnej dotyczącej wsparcia rodzicielstwa zastępczego jako istotnej formy zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci objętych tą formą opieki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne