Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Usługi niepriorytetowe a wybór trybu

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Anna i Jan Tumińscy

Liczne przypadki stosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki są poddawane różnym kontrolom lub audytom, stąd częste obawy zamawiających przed ich stosowaniem. Czy są one jednak uzasadnione? Niekoniecznie.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) pozwala na stosowanie ośmiu trybów udzielania zamówień. W praktyce jednak najczęściej stosowane są tryby podstawowe, czyli przetarg nieograniczony i ograniczony, których stosowanie nie wymaga spełnienia przez zamawiającego jakichkolwiek przesłanek. Postępowania takie wcale jednak nie gwarantują wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nie zawsze wybór najprostszy to wybór najlepszy

Jak wiadomo, każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy przygotować zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdziale 2 pzp i ustalić istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy. Jeżeli ustalenia te pozwalają na spełnienie wymogów zawartych w art. 29–38 pzp i sprecyzowanie warunków przyszłej umowy, bez wahania można wybrać jeden z trybów konkurencyjnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne