Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wartość szacunkowa zamówienia a kwota na jego realizację

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    wadium

Zgodnie z obowiązującym prawem możliwe jest wszczęcie postępowania, mimo że wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający w swych budżetach przewidują, w jakiej wysokości wydadzą dostępne dla nich środki finansowe, czyli pieniądze publiczne na przyjęty do realizacji przedmiot zamówienia.

Nie zawsze jest to wartość szacunkowa zamówienia ustalona z należytą starannością wraz z niezbędnym podatkiem od towarów i usług (VAT). Zamawiający często mają duże wątpliwości wobec wszczynania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mimo wyższej niż kwota, jaką zamawiający dysponuje, wartości szacunkowej tego zamówienia. Dlatego tak ważne jest prawidłowe rozumienie różnych relacji między pojęciami: wartości szacunkowej zamówienia (art. 32–34 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej: pzp) oraz kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, podawanej do wiadomości przed otwarciem ofert złożonych w postępowaniu (art. 86 ust. 3 pzp). W tym kontekście trzeba także pamiętać o decyzji zamawiającego o zwiększeniu kwoty, jaką miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (np. po dokonaniu odpowiedniej korekty w budżecie), o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne