Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wartość szacunkowa zamówienia a kwota na jego realizację

Data publikacji: 03-06-2013 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    wadium

Zgodnie z obowiązującym prawem możliwe jest wszczęcie postępowania, mimo że wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający w swych budżetach przewidują, w jakiej wysokości wydadzą dostępne dla nich środki finansowe, czyli pieniądze publiczne na przyjęty do realizacji przedmiot zamówienia.

Nie zawsze jest to wartość szacunkowa zamówienia ustalona z należytą starannością wraz z niezbędnym podatkiem od towarów i usług (VAT). Zamawiający często mają duże wątpliwości wobec wszczynania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mimo wyższej niż kwota, jaką zamawiający dysponuje, wartości szacunkowej tego zamówienia. Dlatego tak ważne jest prawidłowe rozumienie różnych relacji między pojęciami: wartości szacunkowej zamówienia (art. 32–34 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej: pzp) oraz kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, podawanej do wiadomości przed otwarciem ofert złożonych w postępowaniu (art. 86 ust. 3 pzp). W tym kontekście trzeba także pamiętać o decyzji zamawiającego o zwiększeniu kwoty, jaką miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (np. po dokonaniu odpowiedniej korekty w budżecie), o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne