Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Trudny i kosztowny proces rewitalizacji

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Wojciech Kozłowski
Autor: Fot. W. Benicewicz
Autor: Piotr Kanarek

Rewitalizacja jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym bardzo dobrego przygotowania tak ze strony zamawiającego, jak i wybranego wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż prace prowadzone są często na obiektach czy też terenach zabytkowych, ich efekt ma charakter nie tylko społeczny, ale i medialny.

Czy można „zamówić” rewitalizację? Nie można. Rewitalizacja to proces złożony, skomplikowany i długotrwały, toteż wymaga wielu działań i przeprowadzenia licznych postępowań o zamówienie publiczne. Poza tym odbywa się ona również poza sferą finansów publicznych. Rewitalizacja kojarzona jest przede wszystkim z działaniami remontowo-inwestycyjnymi w zabytkowych centrach miast. W tym przypadku należy więc zwrócić uwagę na jakość oraz organizację robót budowlanych już przy udzielaniu zamówienia publicznego.

 

Celem strategicznym rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Proces rewitalizacyjny ma więc na celu wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację.


Rewitalizacja

 

Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. To pojęcie odnoszące się do kompleksowych działań podejmowanych w obszarach miast, w szczególności w dzielnicach starych i na obszarach zdegradowanych, wiążących remonty, modernizacje i rewaloryzacje poszczególnych obiektów lub konkretnej przestrzeni z kompleksowymi działaniami zmierzającymi do ożywienia społeczno-gospodarczego.


Zróżnicowanie zamówień

W przypadku programu rewitalizacji możemy mieć do czynienia ze wszystkimi rodzajami zamówień publicznych i postępowaniami przeprowadzanymi w różnych trybach. Trudno sobie oczywiście wyobrazić wszystkie możliwe kombinacje działań rewitalizacyjnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne