Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Swoboda umów

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: mec. Agnieszka Suchecka, Martyna Migas

Zasada swobody zawierania umów dotyczy nie tylko swobody kształtowania treści kontraktu, ale i swobody wyboru kontrahenta. W prawie zamówień publicznych podlega ona jednak licznym ograniczeniom.

Kształtowanie postanowień umowy odbywa się zazwyczaj poprzez prowadzenie negocjacji i określanie ustępstw, co ma doprowadzić do kompromisu zadowalającego obie strony. Uprawnienie stron do nadania pożądanego kształtu łączącej je umowy wynika wprost z prawa cywilnego, tj. z treści art. 3531 kodeksu cywilnego (dalej: kc).

 

Zawarta w nim zasada prawa cywilnego zwana jest swobodą zawierania umów. Jej szerokie ujęcie zawiera w sobie nie tylko swobodę kształtowania treści kontraktu, ale i swobodę wyboru kontrahenta czy wyboru formy zawarcia umowy (ustna, pisemna). Wreszcie wyrazem swobody kontraktowania jest prawo do modyfikacji stosunku prawnego, czyli zdolność do dokonania zmiany umowy bądź nawet rozwiązania już istniejącego stosunku zobowiązaniowego.

 

Opisana wyżej swoboda kontraktowania ulega jednak w pewnych okolicznościach ograniczeniom. W samej treści art. 3531 kc zawarto wachlarz obostrzeń dla tejże zasady, wskazując, że treść lub cel umowy nie mogą sprzeciwiać się naturze stosunku zobowiązaniowego, zasadom współżycia społecznego ani być sprzeczne z ustawą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne